Công ty Lê Hồng Gia luôn hướng tới sự hoàn hảo để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Do đó trong quá trình giao dịch, nếu có phát hiện những thiếu sót trong nghiệp vụ, trong tác phong và tinh thần phục vụ, và nhất là có những hành vi tiêu cực của nhân viên Lê Hồng Gia ở bất cứ khâu nào,  Quý khách hàng vui lòng phản ánh rõ với Ban lãnh đạo Công ty Lê Hồng Gia thông qua trang web này. Mọi thông tin về khách hàng tại đây sẽ được bảo mật, chỉ giới hạn trong phạm vi những người có trách nhiệm được biết mà thôi.

Những ý kiến thẳng thắn và chân thành của Quý khách là vô cùng quý giá đối với quá trình phát triển của Công ty Lê Hồng Gia chúng tôi. Một lần nữa chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý khách hàng!