Đăng ngày -

30/09/2022

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Lê Hồng Gia chuyên về lĩnh vực tưới phun tự động cho công trình cây xanh, hệ thống tưới K-Rain được đặt chìm hoàn toàn dưới đất một cách khéo léo và sẽ tự nhô lên khỏi mặt đất mỗi khi tưới, tạo mỹ quan cho không gian thêm tươi xanh, mát mẻ

Bài đăng gần đây