VALVE BOX 12″

Mã: VALVE BOX 12 Danh mục:

VALVE BOX 12″
Chiều cao     : 31,5 cm
Mặt trên         : 44 x 33 cm
Mặt dưới        : 53 x 40 cm